תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

69 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 69

69 / 306

חזרה לידיעה