תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

68 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 68

68 / 306

חזרה לידיעה