תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

67 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 67

67 / 306

חזרה לידיעה