תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

66 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 66

66 / 306

חזרה לידיעה