תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

65 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 65

65 / 306

חזרה לידיעה