תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

64 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 64

64 / 306

חזרה לידיעה