תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

63 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 63

63 / 306

חזרה לידיעה