תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

62 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 62

62 / 306

חזרה לידיעה