תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

61 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 61

61 / 306

חזרה לידיעה