תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

60 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 60

60 / 306

חזרה לידיעה