תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

6 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 6

6 / 306

חזרה לידיעה