תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

59 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 59

59 / 306

חזרה לידיעה