תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

57 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 57

57 / 306

חזרה לידיעה