תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

56 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 56

56 / 306

חזרה לידיעה