תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

55 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 55

55 / 306

חזרה לידיעה