תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

54 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 54

54 / 306

חזרה לידיעה