תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

53 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 53

53 / 306

חזרה לידיעה