תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

52 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 52

52 / 306

חזרה לידיעה