תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

51 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 51

51 / 306

חזרה לידיעה