תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

50 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 50

50 / 306

חזרה לידיעה