תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

5 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 5

5 / 306

חזרה לידיעה