תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

49 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 49

49 / 306

חזרה לידיעה