תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

48 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 48

48 / 306

חזרה לידיעה