תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

47 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 47

47 / 306

חזרה לידיעה