תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

45 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 45

45 / 306

חזרה לידיעה