תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

43 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 43

43 / 306

חזרה לידיעה