תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

40 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 40

40 / 306

חזרה לידיעה