תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

4 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 4

4 / 306

חזרה לידיעה