תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

38 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 38

38 / 306

חזרה לידיעה