תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

37 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 37

37 / 306

חזרה לידיעה