תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

36 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 36

36 / 306

חזרה לידיעה