תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

35 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 35

35 / 306

חזרה לידיעה