תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

34 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 34

34 / 306

חזרה לידיעה