תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

33 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 33

33 / 306

חזרה לידיעה