תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

32 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 32

32 / 306

חזרה לידיעה