תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

31 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 31

31 / 306

חזרה לידיעה