תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

306 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 306

306 / 306

חזרה לידיעה