תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

305 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 305

305 / 306

חזרה לידיעה