תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

303 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 303

303 / 306

חזרה לידיעה