תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

302 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 302

302 / 306

חזרה לידיעה