תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

301 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 301

301 / 306

חזרה לידיעה