תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

300 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 300

300 / 306

חזרה לידיעה