תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

30 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 30

30 / 306

חזרה לידיעה