תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

298 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 298

298 / 306

חזרה לידיעה