תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

297 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 297

297 / 306

חזרה לידיעה