תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

296 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 296

296 / 306

חזרה לידיעה