תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

295 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 295

295 / 306

חזרה לידיעה