תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

294 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 294

294 / 306

חזרה לידיעה