תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

293 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 293

293 / 306

חזרה לידיעה