תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

292 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 292

292 / 306

חזרה לידיעה